در روز چند ساعت درس بخوانیم؟

در این مقاله میخوایم بهتون بگیم که هر دانش آموز بطور متوسط باید در روز چند ساعت مطالعه داشته باشد ؟

چقدر تست بزند!

کیفیت درس خواندن به زیاد درس خواندن زیاد نیست.بلکه به یادگیری و تست زنی مکرر هست.

دروس از نظر قالب به سه دسته تقسیم می شوند: ۱-تمرینی، ۲-خواندنی، ۳-حفظی

۱- دروس تمرینی: 

دروسی هستند که برای یادگیری نیاز به حل تمرین فراوان دارند. مانند ریاضی، فیزیک،قواعد عربی، مسائل اقتصاد و…..

برای این دروس باید بیشتر زمان واحد مطالعاتی خود را به تست زدن اختصاص دهید.

برای مثال اگر واحد مطالعاتی شما ٩٠ دقیقه ای است باید ٣٠ دقیقه را به مطالعه و رسم الگوهای یادآوری و ٦٠ دقیقه را به حل تمرین اختصاص دهید.

۲- دروس خواندنی: 

دروسی هستند که برای یادگیری نیاز به استدلال برای به خاطرسپاری مطالب دارند. مانند زیست شناسی و بخش های از شیمی.

برای این دروس باید بیشتر زمان واحد مطالعاتی خود را به مطالعه به شیوه لایه ای (به این صورت که ابتدا یک پاراگراف را مطالعه کرده و حاشیه نویسی آن را انجام دهید.

سپس سعی کنید پاراگراف اول را برای خود توضیح دهید، سپس پاراگراف دوم را مطالعه کرده و این بار پارارگراف اول و دوم را برای خود توضیح دهید و همین شیوه را ادامه دهید تا به انتهای صفحه برسيد.

‎وقتي به انتهاى صفحه رسيديد كل صفحه را براى خودتان توضيح دهيد و همين كار را براى هر صفحه انجام دهيد تا به انتهاى درس برسيد.) و حاشیه نویسی اختصاص دهید.

برای مثال اگر واحد مطالعاتی شما دقیقه ای است باید٦٠ دقیقه را به مطالعه و حاشیه نویسی و ٣٠ دقیقه را به حل تمرین اختصاص دهید.

۳- دروس حفظی:

 دروسی هستند که برای یادگیری نیاز به تکرار دارند. مانند لغات فارسی، لغات عربی، لغات زبان و….

برای یادگیری این مباحث فیش نویسی را فراموش نکنید.

فیش برگه های کوچکی است که می توانید یک طرف آن را لغت مربوطه و طرف دیگر آن را مترادف آن یا جمله ای که کلمه را برای شما تداعی می کند یادداشت کنید.

برای یادگیری و به خاطر سپردن فیش ها هر شب ۳۰ دقیقه زمان به ان ها اختصاص دهید.

دکتر صانعی مشاور ارشد موسسه حرف آخر توی این وویس به این سوال پاسخ میده.

تو این وویس شما تفاوت کیفیت و کمیت مطالعه رو بخوبی متوجه خواهید شد و البته بهتون گفته میشه که برای افزایش ساعت درس خواندن در طی یک هفته باید چکار کرد.

وويس دکتر صانعي در رابطه با نحوه مطالعه و ساعت آن