پروژه 6040 نظام جدید

توضیحات پروژه 6040

پروژه 6040 نظام جدید یکی از مهم ترین تصمیمات استاد منتظری است.که خیلی به دانش آموزان کمک شده است .

پروژه 6040 به دو دسته تقسیم میشود

  1. پروژه 60
  2. پروژه 40

پروژه 60

در پروژه 6040 نظام جدید به این صورت است که در طی 60 روز کل مطالب کتاب درسی همراه با الگو و انیمیشن به دانش آموزان تدریس میشود.

این بخش نیز به دو بخش 30 روز 30روز تقسیم میشود.این دو بخش خیلی تفاوت دارند.

در بخش اول (یعنی 30 روز اول)بخش هایی از کتاب که مطالب ساده ای است و سوالات بسیار زیادی طرح میشود تدریس میشود.که این مطالب 75 درصد کنکور را شامل میشود.

در بخش دوم ( یعنی 30 روز دوم) 25 درصد باقی مانده که مباحث مهم و وقت گیر هست با روش های خاص حرف آخر تدریس میشود.

پروژه 40

در پروژه 40  هم طی 40 روز 20 آزمون برگزار میشود که باعث تثبیت مطالب و مرور میشود.

در این پروژه هم به دو قسمت 10 ازمون تقسیم میشود.

10 ازمون اول مرتبط با بخش اول پروژه 60 میباشد. تمامی تست های مباحث به طور کامل حل و تمرین میشود.

10 ازمون دوم مرتبط با بخش دوم پروژه 60 میباشد.که تست های تالیفی و سراسری توسط اساتید حرف آخر تالیف میشوند و حل میشند.