منابع تست زنی

برای تست زدن از چه منابعی استفاده کنم؟

راهکار رسيدن به حداکثر بازدهي در کوتاهترين زمان
با حجم بالاي کتاب کمک آموزشي چه کنيم؟
آيا لازمه تمام تست هاي يک کتاب تستي رو حل کنم تا تو کنکور موفق بشم؟

چه کتاب کمک آموزشی در بازار وجود دارد که با کم ترين حجم ممکن داراي تطابق 100 درصدي با سوالات کنکور است؟
وقتي تست ميزنم و نميتونم حل کنم نا اميد ميشم، چيکار کنم؟
اين ها بخشي از سوالاتي است که دکتر صانعي مشاور ارشد موسسه حرف آخر و برنامه ريز تحصيلي در فايل صوتي ضميمه شده در اين پست بطور کامل به اون ها پاسخ ميده و شمارو از سردرگمي درمياره

وويس مقابله با نااميدي در سال کنکور دکتر صانعي