معرفی استاد واعضی ، مدرس عربی

/
معرفی استاد واعظی استاد محمد واعظی پر انرژی ترین دبیر عربی ایرا…

معرفی استاد کامیار ، مدرس فیزیک

/
استاد پیمان کامیار عزیز مدرس یکی از سختترین درس های کنکور یعنی ف…

معرفی استاد شیروانی، مدرس شیمی

/
اغراق نیست اگر بگوییم بهترین آموزگار برای درس شیمی کسی نیست جز استا…

معرفی استاد یوسفیان پور، مدرس دینی

/
علیرضا یوسفیان پور با رتبه 648 آزمون سراسری سال ۹۰ و فارغ التحص…
استاد منتظری، مدیر و مدرس ریاضی حرف آخر

معرفی استاد منتظری، مدرس ریاضی

استاد عبدالرضا منتظری مدیر و موسس مجموعه حرف آخر و …